H O M E

N E W S

F E M A L E

M A L E

P U P P I E S

L I T T E R S

S H O W S

CHAMPIONS

G A L L E R Y

In MEMORY

L I N K S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< back     

SÁBA Dino Dinno

*10. 05. 2008 - 14. 03. 2014

breeding: 2009, 75 cm

 

breedr: Kresťanpolová Alena, ch.s. Dino Dinno

owner: Dolanský dvůr

 

f: Multi.Ch. TIBERIO Norach

m: MIA Dino Dinno

pedigree

 

 

curriculum:

 - very good